top of page
rich-content-eng (3).tif
AT-ENG-notext-2.jpg

AquaThermica Compact je ekologický výrobok, ktorý pracuje s obnoviteľnými zdrojmi energie, čo vedie k minimálnym emisiám CO2. Pracuje v širokom rozsahu teplôt privádzaného vzduchu, od -5 °C do 43 °C.

Výrobok energetickej triedy A+ pre až o 75 % nižšiu spotrebu energie*

 *V porovnaní so 100l elektrickým ohrievačom vody s profilom zaťaženia M

ATC logo green.png.png
AT-ENG-notext-3.jpg

 Ako funguje tepelné čerpadlo ?

Tepelné čerpadlá radu AquaThermica využívajú teplo zo vzduchu na výrobu teplej úžitkovej vody s minimálnou alebo žiadnou spotrebou elektrickej energie.

Všetky modely patria do energetickej triedy A+ s vysokým koeficientom sezónneho výkonu za všetkých poveternostných podmienok.

AT-ENG-notext-4.jpg

Najvyšší COP v Európe PRE 100 l : 2.8 
(A/W - 7°C/55) 

Energetická trieda A+. Najvyššia energetická trieda v kategórii

 Až o 75 % nižšia spotreba energiePouhých 25 % energie spotrebovanej tepelným čerpadlom sa získava z elektrickej energie, zvyšných 75 % sa získava z prostredia prostredníctvom vzduchu, čo prináša úsporu nákladov.

Ekologické chladivo

Používateľsky prívetivý LED displej

 

Široký rozsah prevádzkových teplôt: od -5 °C do 43 °C

Teplota teplej úžitkovej vody 60C je generovaná len tepelným čerpadlom. 75°C pomocou vykurovacieho telesa

ENG-5.jpg
AT-ENG-notext-5.jpg

 Možnosti pripojenia

 Ohrievače vody AquaThermica Compact s tepelnými čerpadlami s objemom 100 a 150 litrov umožňujú aj pripojenie k fotovoltaickým panelom

AT-ENG-notext-6-2.jpg
rich-content-eng (14).tif

 Pripojenie k fotovoltickému panelu 

1. Fotovoltaický panel 

2.  Menič jednosmerného prúdu na striedavý

3.  Riadiaca jednotka fotovoltaického systému

4. Hlavná doska plošných spojov spotrebiča

 

5. Hlavné elektrické napájanie 

6. Relé (normálne otvorené)

rich-content-eng (1).tif
Screenshot_1.bmp
bottom of page